Een onderzoek naar narratieve formulering in een geanimeerd stripverhaal   -  13 augustus 2007

 

3.1 Tekst en Geluid

 

Tekst is een weergave van geluid, omdat tekst is afgeleid van klanktaal. Geschreven taal is een tekening van geluid.

Ik wil tekst en geluid behandelen omdat ze de uiterste verschillen tussen strip en animatie representeren.

 

Strip past geschreven tekst en onomatepoeia (3) toe om zichzelf uit te drukken in klank. Animatie gebruikt daarvoor gesproken woord en geluid.

Klanktaal is al zo oud als de mens, ongeveer net zo oud als beeldtaal. Maar het duurde lang voordat de mens het geluid dat ze maakte ook kon opschrijven.

Op een dag leerde de mens de klanktaal uitdrukken op papier en toen ontstond er een nieuwe verwantschap tussen beeld en woord.

 

De eerste strip die werd ondersteund door geschreven tekst zoals wij dat hedendaags gewend zijn is afkomstig van de man die de striptekenaar definitie gaf; Rudolphe Topffer (mid.1800). (zie: Understandig Comics p17)

Animatie heeft het net als strip lang gedaan zonder woord. De eerste animatie met geluid is gemaakt door Walt Disney in 1928, Steamboat Willie. (zie: A reader in Animation Studies p113).

Toch duurde het in verhouding korter totdat animatie geluid ging toepassen, dan totdat strip tekst ging toepassen bij beeld.

 

Wat naast klanktaal in strip en animatie een belangrijk onderdeel vormt ter ondersteuning van de visuele vertelling is het geluideffect.

 

 

(3) onomatopoeia is een samenvattende betekenis voor geluiden verwoord in tekst

 

 

Melanie E.A. Frings

- 19 -

meaf1701@gmail.com

<18

inhoudsopgave

20>