Een onderzoek naar narratieve formulering in een geanimeerd stripverhaal†† -13 augustus 2007

 

2.1 Wat is Immersie?


(Afb 8. Scott McCloud, Understanding comics)

 

Immersie is wanneer je zo verdiept bent in iets, dat je alles wat om je heen is op dat moment vergeet.Je verplaatst je bewustzijn en laat je gedachten en emoties meevoeren door een externe kracht, de werkelijkheid maakt als het ware plaats voor een fictieve wereld.

 

Kunst streeft er naar de schijnwerkelijkheid zo echt mogelijk te maken en daarbij wordt de toeschouwer gemanipuleerd tot immersie, om op te gaan in het kunstwerk. Iedere kunstvorm streeft naar immersie, maar dit betekent niet dat het per definitie het doel van de kunst is om immersief te zijn.

Er is namelijk ook kunst wat het tegenovergestelde doet. Kunst die juist afstand creŽert tussen zichzelf en het publiek, om daarmee het publiek bewuster te maken van de ervaring die ze hebben wanneer zij het kunstwerk aanschouwen. Denk bijvoorbeeld aan abstracte kunst.

 

ĎIn beeld zijn het rijk van de zintuigen en het rijk van concept de uiterste vormen van perceptie en reflectie. Met het rijk van concept identificeert de mens zich, tot het rijk van de zintuigen verhoudt de mens zich.í

(bron: Scott McCloud, Understanding comics p.39-41)

 

Melanie E.A. Frings

- 15 -

meaf1701@gmail.com

<14

inhoudsopgave

16>